TEBuBelfrzy

TEBuBelfrzy to grupa zaangażowanych, kreatywnych nauczycieli TEB Edukacja, którzy wyłaniani są podczas konkursu. 

MISJA TEBuBELFRÓW

  • budowanie prestiżu nauczyciela TEB Edukacja
  • wdrażanie wypracowanych w grupie TEBuBelfrów rozwiązań do szkół 
  • inspirowanie i zarażanie dobrą energią innych nauczycieli
  • kształtowanie wizerunku sieci szkół, w której nauczyciel może się rozwijać 
  • reagowanie na potrzeby i problemy uczniów
  • uczestnictwo w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych

Koordynatorką grupy jest dyrektor Wydawnictwa EDICON Edyta Detz, która zapewnia TEBuBelfrom wsparcie i przestrzeń do komunikacji, aby mogli się rozwijać, współdziałać i inicjować ogólnopolskie działania. 


Chcesz dołączyć do zespołu? Napisz do nas administrator@e-teb.pl